Navigace: Pěší toulky českou krajinou > K popisu výletních tras

K popisu výletních tras

Při svých výletech zásadně používám jen hromadnou dopravu, auto mi nikdy nechybělo. Jen to snad chce trochu přemýšlení při kombinování trasy a dopravních možností. Zatím vždy byla taková doprava pohodlná (s výjimkou městské dopravy v Praze, kterou vnímám jako nutné zlo). Nehledě k vlivu aut na životní prostředí, s využitím auta by trasa musela být okružní, což je hodně omezující. Proto ani cesty, které zde popisuji, zpravidla nejsou okružní. Často je nicméně možno výchozí a cílové místo propojit právě s využitím hromadné dopravy (např. stejná železniční trať), takže v případě potřeby lze vlastně okruh uzavřít.

Pokud nebude v některé části stránek uvedeno jinak, jsou trasy koncipovány jako jednodenní výlety z Prahy, při jejímž okraji bydlím. To ale rozhodně neznamená, že by je nemohli využít turisté z jiných oblastí Čech. I proto je dopravní spojení uvedeno vždy jen rámcově. Konkrétní spojení vyhledávám  zpravidla na www.idos.cz, případně na www.dpp.cz (příměstské linky Pražské integrované dopravy). U vlaků je možno uplatňovat různé slevy (http://www.cd.cz/scripts/detail.php?pgid=201), pro držitele pražské „tramvajenky“ je výhodný i systém linek S, na nichž pro vybraná pásma tato karta platí i ve vlacích (http://www.cd.cz/primestske-cestovani/ids/pid/-3790/). U některých vzdálenějších míst, závislých na autobusovém spojení, se může stát, že výlet bude rozumně realizovatelný jen v určitý typ dne v týdnu. Vždy je nutno rozmyslet možnost návratu.

Z map používám zásadně „zelenou edici“ Klubu českých turistů, v měřítku 1 : 50 000. (http://www.trasa.cz/pesi-mapy/prehled-pesich-map/). Doporučuji co nejnovější vydání, protože značení některých turistických tras se během let občas mění, navíc v mapách přibylo rozhleden a dalších krajinných prvků. Šikovná je na nových mapách také kilometráž mezi jednotlivými rozcestníky přímo v mapě. Mapy KČT zahrnují jak pěší turistické trasy, tak i trasy cykloturistické a lyžařské. Součástí těchto map jsou i GPS souřadnice.

Pro základní orientaci při čtení mnou popisovaných tras může sloužit i www.mapy.cz, turistická verze (tato mapa je však doplněna ne vždy správnými symboly a odkazy). U každé trasy uvádím číslo a název příslušné mapy Klubu českých turistů a rovněž formou odkazu na www.mapy.cz uvádím mapu dané trasy. Mapu je možno otevřít jak pouhým rozkliknutím, tak volbou "Otevřít odkaz na nové kartě" pod pravým tlačítkem myši. Tato druhá varianta Vám umožní lehce překlikávat mezi textem a současně otevřenou mapou trasy. Očíslované orientační body v mapě odpovídají číslům v popisu trasy.

S časem se ledacos mění a mění se i vzhled krajiny s roční dobou. Lužní les bude vypadat jinak v časném jaře a jinak v létě. U každé trasy uvádím dobu, kdy jsem ji zdokumentovala.

Protože se nejedná o skutečného turistického průvodce, občas do textu nestandardně vplétám i osobní dojmy.

Můj zájem je soustředěn spíše na přírodu než na kulturní památky. U jednotlivých výletů však uvádím, pokud je to relevantní, odkazy na webové stránky hradů, zámků, měst apod., kde lze nalézt informace o otvírací době, historii, dalších památkách ve městě aj. Právě tak sem dávám odkazy na webové stránky týkající se chráněných území či různých zajímavostí. Obecně se pokouším dávat sem jen odkazy na seriózní webové stránky, takové, které v případě zájmu rozšíří informace uvedené v mých textech. Je zbytečné, abych opisovala podrobnosti, které můžete najít jinde a lépe.

Fotografie, které k popisu výletů přidávám, mají většinou spíše dokumentární charakter, i když se samozřejmě snažím, aby byly i trochu pěkné. V současné době fotím fotoaparátem Panasonic Lumix DMC-FZ45. 

 

Související odkazy:

Klub českých turistů (pravidla značení):

http://www.kct.cz/cms/turisticke-znaceni-kct

Turistické značení v Česku a na Slovensku (Wikipedie):

http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A9_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Cesku_a_na_Slovensku

 
© toulkykrajinou.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum