Navigace: Pěší toulky českou krajinou > (Nejen) z Prahy všemi směry

(Nejen) z Prahy všemi směry

V této části stránek jsou popsány jednodenní turistické výlety. U každého výletu je možno najít číslo příslušné mapy Klubu českých turistů v měřítku 1 : 50 000, jakož i otevřít odkaz na mapu dané trasy. Mapu je možno otevřít jak pouhým rozkliknutím, tak volbou "Otevřít odkaz na nové kartě" pod pravým tlačítkem myši. Tato druhá varianta Vám umožní lehce překlikávat mezi textem a současně otevřenou mapou trasy. Očíslované orientační body v mapě odpovídají číslům v popisu trasy. Uvedena je délka trasy, její náročnost (především z hlediska výškového profilu trasy), rámcově dopravní spojení, popis trasy, měsíc a rok, kdy byla zdokumentována a související odkazy na jiné webové stránky. 

Trasy jsou uspořádány do jednotlivých oblastí, které rozděluji částečně geograficky a částečně subjektivně.

 

 
© toulkykrajinou.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum