Navigace: Pěší toulky českou krajinou > (Nejen) z Prahy všemi směry > Kokořínsko a Máchův kraj

Kokořínsko a Máchův kraj

Skály na Kokořínsku.

Kokořínsko je zajímavá krajina severně od Mělníka, s labyrinty masívních skalních bloků a divoce působících roklí, ale také s jemnou krásou tůní na říčce jménem Pšovka, v níž ještě nedávno běžně žili raci a jejíž vody jsou zdobeny květy leknínů, kosatců a dalších vlhkomilných rostlin. Nejvíce však tuto oblast charakterizují pískovcové útvary, vzniklé zvětráváním druhohorních usazenin - skalní věže, izolované skalní sloupy, převisy, polojeskyně, pokličky či skalní okna a voštiny (jamky na povrchu skalních stěn, připomínající buňky včelích plástů).

Zajímavá je i zdejší lidová architektura, reprezentovaná především roubenými stavbami, které jsou dodnes k vidění v mnoha vesničkách.

Samotný hrad Kokořín patří sice k nejznámějším českým hradům, avšak původní gotický hrad byl dávno jen zříceninou, když jej na přelomu 19. a 20. století koupila rodina velkoobchodníka Špačka. Ta ho nechala přestavět v duchu romantického vkusu té doby, takže Kokořín je dnes spíše připomínkou bohatství a čerstvě získaného šlechtického titulu Špačkovy rodiny v té době, než skutečnou historickou památkou.

Za Máchův kraj je považována víceméně oblast okresů Česká Lípa a Mladá Boleslav, jakýmsi srdcem kraje jsou Doksy a okolí Máchova jezera. Mnohé vlastenecké odkazy na vztah kraje k osobě K. H. Máchy se objevovaly již na konci 19. století, v roce 1961 byl tento název použit v názvu vydaného turistického průvodce a od té doby se vžil. Karel Hynek Mácha byl vášnivý cestovatel. Chodil po kraji pěšky, vyhledával přírodu a zejména romantická místa jako hrady a zříceniny. Byl prý schopen ujít denně i 50 km. Jeho první delší cesta po české krajině vedla z Prahy přes Mělník, Kokořín, Housku a Doksy na Bezděz. Máchova cesta z Mělníka na Bezděz je dnes červeně značenou trasou Klubu českých turistů.

 
© toulkykrajinou.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum