Navigace: Pěší toulky českou krajinou > (Nejen) z Prahy všemi směry > Lounsko, Poohří a západní část Českého středohoří

Lounsko, Poohří a západní část Českého středohoří

 

Pod vrcholem Oblíku v Lounském středohoří

Oblast Lounska a Poohří charakterizují zejména údolní nivy kolem řeky Ohře, kde zjara vykvétá bohatství vzácných květin, jako jsou ladoňky nebo bledule. Část tohoto kraje, přírodní park Džbán, je kopcovitá krajina, která tvoří jakýsi přechod mezi teplomilnou a lesní květenou. Lounsko přechází v Žatecko, pro obě oblasti je typické pěstování chmele. Poblíž Loun jsou kuželovité kopce jako Oblík, Raná či Milá, které v pozdním jaře hýří květy stepních rostlin, jakými jsou hlaváček jarní, koniklece, různé druhy vlnic, kozinců, kavylů, záraz aj., kde se můžeme setkat se vzácnými motýli či brouky nebo také se znovuvysazenou kolonií syslů. Tato oblast volně přechází v České středohoří, které vzniklo sopečnou činností v třetihorách. Ne všechny jeho vrcholy jsou bývalými sopkami, ale skoro všechny tak vypadají. Nejnápadnější mezi nimi je nejvyšší vrchol tohoto kraje, Milešovka (837 m n.m.), která vypadá z dálky tak strašně strmě, že se mi příliš nechce na ni lézt, ale kdo ví. Oblast je samozřejmě známá různými geologickými zvláštnosti, ať už se jedná o kamenná slunce u Hnojnic nebo třeba o zajímavý přírodní jev na vrchu Boreč, kde dochází v zimě k nasávání studeného vzduchu, jeho ohřívání horninami v puklinách hory a opětovnému vypuzování ve formě podstatně teplejších par do vnějšího prostředí, takže se zdá, že se z hory kouří. 

Lounsko a Poohří jsou také bohaté na historické památky, počínaje keltskými menhiry či záhadnými kamennými řadami u Kounova, přes upomínky na Staré pověsti české, jako je kraj kolem Peruce, spojený s bájí o Oldřichovi a Boženě, až po kláštery, hrady či starobylá města (Doksany, Postoloprty, Louny, Budyně nad Ohří, Panenský Týnec, Házmburk aj.).

České středohoří je údolím Labe rozděleno na dva velké dílčí celky, východní část, která se tak trochu prolíná s Lužickými horami či s Máchových krajem, odděluji do samostatné oblasti. České středohoří se také prolíná s mým polabským putováním, takže případné výletní trasy, které se budou týkat jak Českého středohoří, tak Labe (např. Litoměřicko), budu přednostně zařazovat do oddílu webových stránek "Pěšky kolem Labe".

A po prvních výletech na Lounsko a do Českého středohoří musím prohlásit, že to je jedna z nejhezčích krajin v této zemi vůbec.

 
© toulkykrajinou.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum