Navigace: Pěší toulky českou krajinou > (Nejen) z Prahy všemi směry > Posázaví a Střední Povltaví

Posázaví a Střední Povltaví

Sázava za Pikovicemi

Historii i současnost tohoto kraje asi nejlépe charakterizují pojmy jako zlatorudný revír, voroplavba, tramping, Posázavský Pacifik, vodáci. Zlato se tady, hlavně v okolí Jílového, zprvu rýžovalo z říčních a potočních náplavů, a od 13. století až do poloviny 20. století pak intenzívně těžilo. Vory už po Sázavě ani po Vltavě dávno neplují, "Zlatá řeka" je rájem vodáků a Štěchovická přehrada zalila obávané Svatojánské proudy na Vltavě.

V období před 1. světovou válkou objevili tento kraj trampové. Mladí lidé, otrávení nudným městským životem a inspirovaní četbou dobrodružných románů, se vydávali na "průzkum" nejbližšího okolí Prahy, hledajíce volnost i romantiku. Zakládali osady okolo řek, stavěli si malé chatičky na těžko přístupných místech, skládali písničky, sportovali ... Mezi starými trampy byli i lidé známých jmen. A s trampingem je neodmyslitelně spojena posázavská železnice z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Čerčan, a z Čerčan do Světlé nad Sázavou. Bez této lokálky, supící po jediné koleji mezi skalami i uvnitř tunelů, kterou trampové překřtili na Posázavský Pacifik, si nelze Posázaví vůbec představit.

Posázaví je kraj skalnatých údolí, hlubokých roklí, trampských osad, zlatorudných šachet, ale také hradů a tvrzí, i když z většiny z nich dnes zbyly víceméně ruiny. Zachovalý je ovšem hrad Český Šternberk. A ze dvou klášterů, které kdysi napomáhaly kolonizaci kraje, stojí již pouze ten ve městě Sázava. Po prastarém benediktinském klášteru v Ostrově u Davle zbyly jen obrysy na dnes nepřístupném vltavském ostrově.

 
© toulkykrajinou.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum