Navigace: Pěší toulky českou krajinou > Pěšky kolem Labe > Královská, věnná a komorní města na Labi

Královská, věnná a komorní města na Labi

Královská města představovala už od středověku zvláštní skupinu měst. Jednalo se o města, založená panovníkem na královské půdě, a spravovaná královskou komorou. Byla vybavena správními a hospodářskými privilegii, která jim zaručovala svobodu. Jejich obyvatelé nepodléhali žádné vrchnosti, král byl jejich přímým pánem. Měšťané královských měst měli nejvyšší míru práv a životních možností, jaké mohli dosáhnout lidí neurozeného původu. Po husitské revoluci vytvořila tato města zvláštní městský stav, jeho zástupci se mohli zúčastňovat zemských sněmů. Král měl ze svých měst příjmy (berně, poplatky za privilegia, za určité hospodářské výsady aj.), zároveň však městům přispíval např. na opevnění, stavbu silnic, mostů. Vznik královských měst spadá až do 13., případně 14. století. Na Labi byla tato královská města: Kolín, Nymburk, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín.

Zvláštním typem královských měst byla věnná města českých královen. Od počátku 14. století uděloval panovník tento statut městům, která tím daroval své manželce. Ta v nich nezávisle vládla a měla z nich příjem, i po králově smrti tvořila taková města úděl královny vdovy. Na Labi byla tato věnná města: Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Hradec Králové a Mělník.

Zcela jiným typem měst byla města poddanská. Taková města byla součástí panství určité vrchnosti, tj. šlechtice nebo kláštera, jejich obyvatelé byli poddanými své vrchnosti. Vrchnost sice udělovala obyvatelům také různá omezená privilegia, měšťané ale neměli osobní svobodu. Měli stejné povinnosti jako ostatní poddaní na venkově, teoreticky i včetně roboty. Někdy se stávalo, že král zakoupil nebo jinak převzal město třeba od zadlužené vrchnosti a nechal je spravovat královskou komorou. Přitom je zase mohl dále někomu prodat. Taková města se označují jako města komorní (kamerální). Vrchností pro jejich obyvatele byl král, neměli osobní svobodu a privilegia jako obyvatelé měst královských. Z měst na Labi se během své historie dostaly do této situace Pardubice, Přelouč, Týnec nad Labem, Poděbrady, Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Roudnice nad Labem.

Na následujících stránkách nebudu popisovat historii ani památky polabských měst, vždy uvedu jen odkazy na webové stránky, kde je možno tyto údaje najít. A jak budu tato města postupně poznávat, vždy přiložím nějakou tu fotografii.

 

 

 
© toulkykrajinou.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum